• info@termvisnyk.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278 43 90
 • ISSN 2221-8807
» Journal Issues » 2017 » Terminolohichnyi Visnyk (Terminological Bulletin) Issue 4 » Formation of the Ukrainian Syntactic Terminology: National Principles in 20 – 30ies of the 20th Century 

Formation of the Ukrainian Syntactic Terminology: National Principles in 20 – 30ies of the 20th Century 

Титутл выпуску журналу
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

Formation of the Ukrainian Syntactic Terminology: National Principles in 20 – 30ies of the 20th Century 

Yuliia Chernobrov

Information about the author

Junior Researcher of Grammar and Scientific Terminology Department, Ukrainian Language Institute, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

e-mail: chernobrovvv@gmail.com.

Title: Formation of the Ukrainian Syntactic Terminology: National Principles in 20 30ies of the 20th Century 

Rubric: Terminology of Linguistic and Related Sciences

Abstract: The tradition of usage the national language foundation for Ukrainian syntactic terminology was continued іn linguistic works of the 20s – 30s of the 20th century. Such scholars as O. B. Kurylo, K. T. Nimchynov, I. I. Ogijenko, M. Perehinets, A. N. Sinyavsky, M. M. Sulyma and others support term creating process on the base of Ukrainian language. Terminological material illustrates the efforts of Ukrainian scientists to find motivated and transparent terms on the national ground, so their works will get criticism and accusations in nationalism.
From the 30s of the 20th century theoretical developments in syntax and grammar of the Ukrainian language became slowlier in general. Supporters of Soviet ideology criticized linguists because of deliberate detachment from borrowed terminology, it caused scientists’ repression and the contempt of many grammatical works, textbooks, dictionaries etc. Using the terms of Russian grammar is domineering because of development and impact of studies on Russian syntax.
The source of our modern terminology is Ukrainian grammar: Syntax (1935) by N. A. Kaganovich and G. V. Shevelev, which certified the basic terms of Ukrainian syntax: proste, skladne; povne, nepovne; poshyrene, neposhyrene; rozpovidne, pytalne, oklychne; osobove y bezosobove; rechennia skladne skladnopidriadne, skladnosuriadne; bezspoluchnykove etc.
The choice of specific terms to denote syntactic concepts – is so called swing on an axis “own – borrowed”. During the formation of Ukrainian syntactic terminology linguists chose transparent nomination focused on native language. Authenticity of terminology arose sharply and was decisive for the formation of Ukrainian scientific language. 

Keywords: historical terminology, linguistic term, Ukrainian syntactical terminology.

References:

 1. Ariskina, O.L. (2012). Orientaciya kak atribut terminologicheskogo znaka. Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena, 2012, Vyp. № 133, 93– 99 (in Rus.).
 2. Berger, M.G. (1965). Lingvisticheskie trebovaniya k terminu. Russkij yazyk v shkole, 1965, № 3, 64–68 (in Rus.).
 3. Horetskyi, P.Y. (1929). Ukrainska mova: praktychno-teoretychnyi kurs. Kyiv: Knyhospilka (in Ukr.).
 4. Hramatychna terminolohiia i pravopys, ukhvaleni Komisiieiu movy pry Ukrainskomu t-vi shkilnoi osvity v Kyievi (1917).Kyiv: Druk. Ukr. Tsentr. Rady (in Ukr.).
 5. Hrunskyi, M.K. (1926). Ukrainska mova. Kyiv: Chas (in Ukr.).
 6. Diachan, P.M. (1865). Metodychna hramatyka yazyka maloruskoho. Lviv: Stavropih. in-t (in Ukr.).
 7. Zahrodskyi, A.O. (1957). Hramatyka ukrainskoi movy. Ch. II. Syntaksys. (Pidruchnyk dlia 6 i 7 klasiv semyrichnoi ta serednoi shkoly. Vyd. 12-e.). Kyiv: Radianska shkola (in Ukr.).
 8. Zaloznyi, P.F. (1913). Korotka hramatyka ukrainskoi movy. Ch. II : Syntaksys. Kyiv: Druk. 1-oi Kyivskoi Drukarskoi Spilky (in Ukr.).
 9. Kahanovych, N.A. (1935). Hramatyka ukrainskoi movy. Ch. II: Syntaksys [uporiad.: N. A. Kahanovych, H. V. Shevelov]. Kyiv: Radianska shkola (in Ukr.).
 10. Kahanovych, N. (1930). Proty “narodnytstva” v movoznavstvi (Kudy yde ukrainska literaturna mova). Prapor marksyzmu, 1930, №1, 51–64 (in Ukr.).
 11. Kazymyrova, I.A. (2015). I. Ohiienko – zasnovnyk ukrainskoi istorychnoi terminohrafii.Ukrainska mova, 2015, №1, S. 36–49 (in Ukr.).
 12. Kozyrskyi, V. (2002). Terminolohiia yak pidvalyna mentalitetu: problema avtentychnosti. Visnyk: Problemy ukrainskoi terminolohii, 2002, № 453, 39–43 (in Ukr.).
 13. Kotsovskyi, V.I. (1912). Metodychna hramatyka ruskoi movy dlia IV kliasy shkil 5- i 6-kliasovykh. Lviv : Nakladnia vyd-va shkilnykh knyzhok (in Ukr.).. 
 14. Kurylo, O.B. (1921). Pochatkova hramatyka ukrainskoi movy. Lviv; Vynnytsia: Z druk. Nauk. t-va im. T. H. Shevchenka: Podillia.  (in Ukr.)..
 15. Kurylo, O.B. (1925). Uvahy do suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Kyiv: Knyhospilka (in Ukr.).
 16. Lemov, A.V. (2000). Sistema, struktura i funkcionirovanie nauchnogo termina (na materiale russkoj lingvisticheskoj terminologii). Saransk : Izd-vo Mordov. un-ta (in Rus.).
 17. Lotte, D.S. (1968). Kak rabotat’ nad terminologiej. Osnovy i metody. Moscow: Nauka, 1968 (in Rus.).
 18. Nakonechnyi, M.F. (1928). Ukrainska mova. Kharkiv: Rukh (in Ukr.).
 19. Nimchynov, K.T. (1931). Syntaksa prostoho rechennia: Lektsiia XIII. In Bulakhovskii, L.A. (Ed.) (1931). Zahalnyi kurs ukrainskoi movy (pp. 1–39). Kharkiv (in Ukr.).
 20. Ohiienko, I.I. (1908). Ukrainska hramatychna terminolohiia: Istorychnyi slovnyk ukrainskoi hramatychnoi terminolohii z peredmovoiu pro istoriiu rozvytku yii. Kyiv (in Ukr.).
 21.  Ohiienko, I.I. (1935). Skladnia ukrainskoi movy. Ch. I. Zhovkva (in Ukr.).
 22. Ohiienko, I.I. (1938). Skladnia ukrainskoi movy ,Ch. II. Zhovkva (in Ukr.). 
 23. Ohiienko, .I. (1933). Instytut Ukrainskoi Naukovoi Movy v Kyievi. Ridna mova, 1933, Ch. 2, 50–56 (in Ukr.).
 24. Ohonovskyi, O. (1889). Hramatyka ruskoho yazyka dlia shkol serednykh. Lviv (in Ukr.).
 25. Osadtsa, M. (1876). Hramatyka ruskoho yazyka. Lviv : Stavropih. in-t. (in Ukr.). 
 26. Perehinets, M. (1931). Syntaksa prostoho rechennia: Lektsiia IX. In Bulakhovskii L.A. (Ed.) (1931). Pidvyshchenyi kurs ukrainskoi movy. Kharkiv (in Ukr.).
 27. Perehinets, M. (1931). Syntaksa skladnoho rechennia: Lektsiia X In Bulakhovskii L.A. (Ed.) (1931). Pidvyshchenyi kurs ukrainskoi movy. Kharkiv (in Ukr.).
 28. Perehinets, M. (1931). Syntaksychne vzhyvannia hramatychnykh form: Lektsiia VIII In Bulakhovskii L.A. (Ed.) (1931). Pidvyshchenyi kurs ukrainskoi movy. Kharkiv (in Ukr.).
 29. Ponomariv, O. (2002) Povernennia do natsionalnykh zasad v ukrainskii terminolohii. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia “Problemy ukrainskoi terminolohii”, 2002, № 453, 14–16 (in Ukr.).
 30. Rebrushkina, I.A. O razgranichenii ponyatij motivirovannosti i orientirovanosti termina (na materiale lingvisticheskoj terminologii). Znanie. Ponimanie. Umenie., 2012, Vyp. № 2, 208–213 (in Rus.).
 31. Sabaldyr, H. (2005). Proty burzhuaznoho natsionalizmu i falsyfikatsii. In Sabaldyr, H. (Ed.). (2005). Ukrainska mova u XX storichchi: istoriia linhvotsydu: Dok. i materialy (pp. 201–219). Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia” (in Ukr.).
 32. Syniavskyi, O. (1941). Normy ukrainskoi literaturnoi movy. Lviv (in Ukr.).
 33. Simovych, V.I. (1918). Praktychna hramatyka ukrainskoi movy. Rashtat (in Ukr.).
 34. Smal-Stotskyi, R. (1936). Ukrainska mova v sovietskii Ukraini (materiialy i zavvahy). Varshava (in Ukr.).
 35. Smal-Stotskyi, S.Y. (1893). Ruska hramatyka. Lviv : Z druk. Nauk. T-va im. Shevchenka (in Ukr.).
 36. Ukrainska mova. Entsyklopediia (2004). Kyiv: Vyd-vo “Ukrainska entsyklopediia” im. M.P. Bazhana (in Ukr.).
 37. Ukrainskyi pravopys (1946). Kyiv (in Ukr.).
 38. Khvylia, A. (1933). Znyshchyty korinnia ukrainskoho natsionalizmu na movnomu fronti. Kharkiv (in Ukr.).