• info@termvisnyk.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278 43 90
 • ISSN 2221-8807
» Journal Issues » 2017 » Terminolohichnyi Visnyk (Terminological Bulletin) Issue 4 » Current Problems of Modern Lingvoterminography

Current Problems of Modern Lingvoterminography

Титутл выпуску журналу
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

Current Problems of Modern Lingvoterminography

Iryna Kazymyrova

Information about the author: PhD Philology, Senior Researcher of Grammar and Scientific Terminology Department, Ukrainian Language Institute, National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

e-mail: ikazimir@mail.ru.

Title: Current Problems of Modern Lingvoterminography

Rubric: Terminography and Practice of Compiling Branch Dictionaries

Abstract: Linguists’ views on the functioning of terms lexicography and terminography in the modern terminology are summarised; lingvoterminographical theoretical works are systematized and such areas as metalingvoterminography / theoretical and practical lingvoterminography / applied lingvoterminography are highlighted; lingvoterminographic achievements in Ukrainian and foreign terminology are shown.
Research on metalingvoterminography / theoretical lingvoterminography are multidimensional. Linguists study general problems of metalanguage, also its questions in branch linguistic term subsystems, their relation to terminology and nomenclature, general points in taxonomy and metataxonomy. We stress on typological analysis of linguistic terminological dictionaries in metalingvoterminography, also comparative analysis of dictionaries of linguistic terminology in East Slavic countries and reproduction of branch terminology in terminographic works.
Terminological problems of a separate system, relations and connections of different terminology and different schools and the problem of succession in terms; general principles of composing the terminological and encyclopedic dictionaries of linguistic terms are current according to formation the lingvoterminography.
Processing the principles of conclusion branch terminological dictionaries of linguistic terminology encourages researchers to pay attention to the criteria of taking terms, structure, specific competition issues Ukrainian and borrowed terms; features that represent structural variants and synonyms doublets in the dictionary; ways to register the location of items in the dictionary and displays it in a genus- species relations terms; term definition; structure of dictionary entry etc.
Due to the automation of terminology and the use of computer technology there are works on study the peculiarities thesaurus design of terminology. The synthesis of science and scientific fields has led to the emergence of not numerous explorations on interdisciplinary of metalingvoterminography and ideographic metalingvoterminography.
Lingvoterminography today is formed terminological discipline with wide directions of research, significant achievements and great prospects.

Keywords: terminography, lingvoterminography, metalingvoterminography, linguistic term,  dictionary of linguistic terms.

 References:

 1. Averbuh, Ja. (2006). Obshhaja teorija termina. Moskow: MGOU (in Rus).
 2. Avramenko, I. Do vytokiv ukrainskoho pidruchnykotvorennia v period UNR. Retrieved from: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/887/1/ukr.%20pidruhnik.pdf.
 3. Ahmanova, S. (1961). K voprosu ob osnovnyh ponjatijah metajazyka lingvistiki. Voprosy jazykoznanija, 5, 115–121.
 4. Ahmanova, S. (2004). Predislovie. Slovar’ lingvisticheskih terminov. [avt.-sost. O.S. Ahmanova].  2-e izd., ster.  Moscow : URSS, 2004.  (pp. 3–24).
 5. Ahmanova, S., Poltorackij, A.I. (1962). Slovari lingvisticheskoj terminologii (obzor). Leksikograficheskij sbornik, 5, 188191.
 6. Baimut, V. (2014). Istorychnyi slovnyk ukrainskoi hramatychnoi terminolohii (avtoreferat). In Baimut, T.V. Vybrani naukovi pratsi. [uporiad. O.V. Bezuhla]. Nizhyn : TOV “Vydavnytstvo “Aspekt-Polihraf”. (pp. 163–172).
 7. Borhval’dt, V. (1998). Russkaja terminografija v istoricheskom aspekte.  Krasnojarsk : Platina.
 8. Bulahov, G. Vvedenie, In Bulahov, M.G. (2002). Opyt istoricheskogo slovarja russkoj lingvisticheskoj terminologii : V 5 t. (Vol. 1: Abbreviatura  Jotovannyj, pp. 3–6). Mn. : BGPU.
 9. Buchko, H., Tkachova. N.V. (2012). Peredmova. Slovnyk ukrainskoi onomastychnoi terminolohii [Uklad. Buchko, D. H., Tkachova, N.V.]. (pp. 5–26).Kh. : Ranok-NT.
 10. Vakariuk, O., Pantso, S.Ye. (2007). Peredmova. In Vakariuk, L.O. (2007). Ukrainskyi slovotvir u terminakh. Slovnyk-dovidnyk. (pp. 3–15) Ternopil : Dzhura.
 11. Vakulenko, O. (2009). Suchasni problemy terminolohii ta ukrainskoi naukovoi terminohrafii.  Kyiv : Vydavn.-polihraf. tsentr “Kyivskyi universytet”.
 12. Vasil’eva, V. (1990). Slovari lingvisticheskih terminov. Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar’ [Gl. red. V.N. Jarceva]. (pp. 461–462). Moscow: Sovetskaja jenciklopedija.
 13. Vasil’eva, V. (1998). Terminologija lingvisticheskaja. Russkij jazyk. Jenciklopedija [Pod red. Ju. N. Karaulova].  (P. 560). Moscow: Bol’shaja Rossijskaja jenciklopedija; Drofa.
 14. Vahek, J. Predislovie. In VahekJ. (pri uchastii J.Dubskogo). (1964). Lingvisticheskij slovar’ Prazhskoj shkoly. (pp. 5–18). Moscow: Progress.
 15. Vedernikova, V. (2013). Tezaurusnoe modelirovanie anglijskoj terminologii kognitivnoj lingvistiki [Synopsis of PhD thesis]. Samara.
 16. Vykhovanets, I. R. (1996). Pro slovnyky linhvistychnykh terminiv. Ukrainska terminolohiia i suchasnist : tezy dopovidei Vseukrainskoi naukovoi konferentsii. Kyiv. (P. 92).
 17. Hanych, I. (1985). Slovnyk linhvistychnykh terminiv. (pp. 3–6). Kyiv: Vyshcha shkola.
 18. Gerd, S. (1996). Nauchno-tehnicheskaja leksikografija. Prikladnoe jazykoznanie. (pp.287–307) SPb. : Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta.
 19. Gerd, A. S. (2004). Metajazyk sovremennoj leksikografii. Vestnik VGU.  Serija Gumanitarnye nauki, 2, 33–40.
 20. Gerd, A. S. (1993). Nauchnoe znanie i sistema jazyka. Vestnik Sankt-Peterburgskogo un-ta, Ser. 2, Vyp. 1 (# 2), 30–34.
 21. Holubovska, O. (2012). Ukladannia terminolohichnykh slovnykiv: kontseptualnist reiestrovykh sliv-terminiv, dyskurs slovnykovoi statti ta napriamky maibutnikh doslidzhen. Linhvistyka XXI stolittia: novi doslidzhennia i perspektyvy. (pp. 3–20). Kyiv: Lohos.
 22. Holubovska, O. (2015). Terminohrafiia, multylinhvizm, multydystsyplinarnist: napriamky maibutnikh doslidzhen. Linhvistyka XXI stolittia: novi doslidzhennia i perspektyvy. (pp. 3–23). Kyiv : Lohos.
 23. Gorbunov, I. (2004). Tezaurusnoe modelirovanie francuzskoj grammaticheskoj terminologii (doctoral thesis). Tol’jatti.
 24. Gorbunov, Ju. (2008). Tezaurusnoe modelirovanie anglijskih grammaticheskih terminov morfologii i morfosintaksisa [PhD thesis]. SPb.
 25. Hramatychna terminolohiia i pravopys, ukhvaleni Komisiieiu movy pry Ukrainskomu Tovarystvi Shkilnoi Osvity v Kyievi. (1917). K. : Drukarnia Ukrainskoi Tsentralnoi Rady.
 26. Grinev, V. (1995). Vvedenie v terminografiju. Moscow : Vysshaja shkola.
 27. Grinev, V. (1986). Vvedenie v terminologicheskuju leksikografiju: ucheb. posobie.  Moscow : Izd-vo MGU.
 28. Grinev-Grinevich, V. (2009). Vvedenie v terminografiju: Kak prosto i legko sostavit’ slovar’ : ucheb. posobie.  Izd. 3-e, dop. Moscow : Librokom.
 29. Hrytsenko, P.Yu., Kazymyrova, I.A. (2010). Zasady ukladannia “Slovnyka linhvistychnykh terminiv”. Ukrainska naukova terminolohiia : zb. nauk.-prakt. konf. “Ukrainska naukova terminolohiia. Suspilni ta humanitarni nauky”. (Vyp. 3, 3 – 12)Kyiv: Naukova dumka, 2010.
 30. Derkach, V.V. (1999). Filolohichna terminolohiia M. P. Drahomanova v systemi ukrainskoi naukovoi terminolohii kintsia XIX  pochatku XX st. [Synopsis of PhD thesis].  K.,  16
 31. Dzhasim, A. (2007).  Principy sozdanija uchebnogo russko-arabskogo slovarja lingvisticheskih terminov dlja irakskih filologov-rusistov (na materiale foneticheskoj terminologii) [Synopsis of PhD thesis].  Voronezh.
 32. Donskoj, Ja.L. (1986).  Slovnik v nauchno-tehnicheskoj leksikografii [Synopsis of PhD thesis]. L.
 33. Donskoj, Ja.L. (1989). Terminografija: parametricheskij podhod. Termin v nauchnoj i uchebnoj literature [Otv. red. V.I. Nemchenko]. Gor’kij: GGU im. N.I. Lobachevskogo,.  (pp. 114 – 121).
 34. Donskoj Ja. L. (1988). Idei parametrizacii v nauchno-tehnicheskoj leksikografii. Teorija i praktika nauchno-tehnicheskoj leksikografii [Otv. red. Ju. F. Majsuradze]. (pp. 35–40). Moscow: Russkij jazyk.
 35. Dubichinskij, V.V. (2000). Terminograficheskaja problematika. Suchasnі problemi termіnologії ta termіnografії: tezi dop. mіzhnar. nauk. konf. (pp. 6–7). K.
 36. Dubichinskij, V. (2013). Leksikografija ukrainskogo jazyka: proshloe i nastojashhee. Slavjanskaja leksikografija [Otv. red. M.I. Chernysheva]. (pp. 251–309). Moscow: Azbukovnik.
 37. Durnovo, N.N. (1924). Predislovie. In DurnovoN.N. Grammaticheskij slovar’ (grammaticheskie i linvisticheskie terminy).  Moskow, Petrograd : Izdatel’stvo L. D. Frenkel’ (P. 3).
 38. Zhalai, Ya. (2011). Suchasna linhvoterminohrafiia i pryntsypy stvorennia novoho slovnyka-dovidnyka ukrainskoi linhvistychnoi terminolohii. Linhvistyka XXI stolittia: novi doslidzhennia i perspektyvy. ‒ K. : Lohos. (pp. 3–27).
 39. Iermolenko, S.Ya. (2001). Peredmova. In Yermolenko, S.Ya. (2001). Korotkyi tlumachnyi slovnyk linhvistychnykh terminiv.  (pp. 3–5). Kyiv. : Lybid, 2001.
 40. Ickovich, V.A. (1964) O slovare novoj lingvisticheskoj terminologii. Lingvisticheskaja terminologija i prikladnaja toponomastika. (pp. 31 – 43). M. : Nauka.
 41. Ickovich, V.A. (1964) O slovare novoj lingvisticheskoj terminologii. Lingvisticheskaja terminologija i prikladnaja toponomastika. (pp. 31–43). M. : Nauka.
 42. Ivanova, O. (2007). Zmist i struktura poniattia “terminolohichna leksykohrafiia”. Ukrainska terminolohiia i suchasnist [vidp. red. L. O. Symonenko]. K.: KNEU. Vyp. VII. (pp. 331–333).
 43. Ivashchenko, V.L. 2002.Kontseptuariia osnovnykh poniat terminohrafii. Slovo y slovar: Vocabulum et Vocabularium: sb. nauch. trudov po leksykohrafyy. (pp. 141–147). Hrodno : HrHU.
 44. Ivashchenko, V.L. (2006). Materialy do Slovnyka-minimumu osnovnykh terminoponiat kontseptualnoi semantyky. Leksykohrafichnyi biuleten: zb. nauk. prats. : In-t ukrainskoi movy NAN Ukrainy, Vyp. 14.  (pp. 148–162).
 45. Kazymyrova, I.A. (2015). Ivan Ohiienko zasnovnyk ukrainskoi istorychnoi linhvoterminohrafii. Ukrainska mova, 1, 36–49.
 46. Kazymyrova, I.A. (2014). Istorychna terminohrafiia v konteksti linhvistychnoho dzhereloznavstva. Mova i kultura : naukovyi zhurnal. : Vydavn. dim Dmytra Buraho, Vyp. 17. T. II (170), 265–270.
 47. Kazymyrova, I.A. (2012). Orhanizatsiia materialu v “Slovnyku linhvistychnykh terminiv. Onomastyka”. Povidomlennia Ukrainskoi onomastychnoi komisii. Vyp. 1 (16), 63–73. Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho.
 48. Kazymyrova, I.A. (2011) Onomastychna terminosystema A.O. Biletskoho v suchasnii terminohrafii. Ukrainska leksykohrafiia v zahalnoslovianskomu konteksti: teoriia, praktyka, typolohiia. (pp. 406–411). Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho.
 49. Kazimirova, I.A. (2010). Predstavlenie terminopolja precedentnosti v slovare lingvisticheskih terminov. Edukacja dla przyszłości.VIІІ, 143–151. Białystok : Wyźsza Szkoła Finansόw i Zarządzania w Białymstoku.
 50. Kazymyrova, I.A. (2014). Metamova opysu ukrainskoi linhvistychnoi terminohrafii. Visnyk Nats. un-tu “Lvivska politekhnika”. Seriia “Problemy ukrainskoi terminolohii”, 791, 109–112.
 51. Kazimirova, I.A. (2014). Terminograficheskaja fiksacija osobennostej individual’nogo kogniotipa uchenogo-lingvista. Jazyk i lichnost’: razlichnye aspekty issledovanija: materialy Mezhdunar. nauch. konf. molodyh uchenyh, Saransk, 9 ‒ 12 oktjabrja 2014 g. [redkol.: O.L. Ariskina, E.A. Drjangina [i dr.]. (pp. 26‒31). Saransk : Izd-vo Mordov. un-ta, 2014.
 52. Kazimirova, I.A. (2014). Ukrainskaja lingvisticheskaja terminografija: istorija i poiski sovremennogo formata. Terminologija i znanie. Materialy IV Mezhdunar. simpoziuma (Moskva, 68 ijunja 2014 g. ) [Otv. red. S.D. Shelov]. Vyp. IV. 43–51. Moscow.
 53. Kazimirova, I.A. Istoricheskaja terminografija ukrainskoj lingvistiki: problemy obshhej teorii. Russkij jazyk v kontekste nacional’noj kul’tury : materialy III Mezhdunar. nauch. konf., Saransk, 21 23 maja 2014 g. / redkol. : Ju. A. Mishanin (otv. red.) [i dr.].  V 2 t.  II.  Saransk : Izd-vo Mordov. un-ta, 2015.  S. 307 – 311.
 54. Kazymyrova, I.A. (2015). Slovnyk avtorskoi fakhovoi metamovy v typolohii istoryko-terminolohichnykh slovnykiv. Systema i struktura skhidnoslovianskykh mov : zb. nauk. prats [Yu.V. Kravtsova (vidp. red.) [ta in.]. Vyp. 8. pp. 23–31. K. : Vyd-vo NPU im. M.P. Drahomanova.
 55. Kazymyrova, I.A. (2016). Istoryko-terminolohichnyi slovnyk ukrainskykh linhvistychnykh terminiv: teoriia i praktyka ukladannia. Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh: zb. nauk. prats. 33, pp. 72–85. K. : Universytet “Ukraina”.
 56. Kazymyrova, I.A. (2014). Istoriia termina hramatyka v ukrainskii movi: terminohrafichnyi aspekt. Mova i kultura (naukovyi zhurnal). 17. T. VII (175). pp. 284–294. K. : Vyd. dim Dmytra Buraho.
 57. Karpovich, O.E. (1977). O leksikograficheskoj terminologii. Sovremennaja russkaja leksikografija 1976. : Nauka, 1977.  pp. 209–210.
 58. Kovalyk, I.I. (1976). Do uporiadkuvannia systemy ukrainskykh onomastychnykh terminiv. Povidomlennia Ukrainskoi onomastychnoi komisii. 14, pp. 20–27. K. : Nauk. dumka.
 59. Kolesnikova, E.A. (2011). K probleme stanovlenija russkoj lingvisticheskoj terminologii (vtoraja polovina XVIII – pervaja tret’ XX vv.): leksikologicheskij i leksikograficheskij aspekty [PhD thesis].
 60. Komarova, Z.I. (1991). Semanticheskaja struktura special’nogo slova i ejo leksikograficheskoe opisanie. Sverdlovsk : Izd-vo Ural’sk. un-ta..
 61. Komarova,  Z.I. (2007). Tolkovyj slovar’ v obshhej leksikografii i terminografii. Materialy VII Mezhdunarodnoj shkoly-seminara «Sovremennaja leksikografija : global’nye problemy i nacional’nye reshenija» (Ivanovo, 12 14 sentjabrja 2007 g.). pp. 134–137.
 62. Komova, M.V. (2003). Ukrainska terminohrafiia 1948 – 2002 : Bibliohrafichnyi pokazhchyk. : Liha-Pres.
 63. Komova, M.V. (2002). Ukrainska terminolohichna leksykohrafiia.
 64. Korshunova, S.O. (2009). Tezaurusnoe modelyrovanye termynolohyy syntaksysa [Synopsis of PhD thesis]. Yrkutsk.
 65. Kocherha, O. (2000). Tendentsii ukrainskoi terminolohichnoi leksykohrafii. Urok ukrainskoi, 3, 25–29.
 66. Krotevych, Ye.V. Peredmova. In Krotevych, Ye.V., Rodzevych, N.S. (1957). Slovnyk linhvistychnykh terminiv. (pp. 3– 5). K. : Osvita.
 67. Kudashev, I.S. (2007). Proektirovanie perevodcheskih slovarej special’noj leksiki. Heisinki : Univ. of Heisinki, Dep. of transl. studies.
 68. Kulikova, I.S., Salmina, D.V. (2002). Vvedenie v metalingvistiku (sistemnyj, leksikograficheskij i kommunikativno-pragmaticheskij aspekty lingvisticheskoj terminologii). : Saga.
 69. Kulikova,S., Salmina, D.V. Vvedenie.  In Kulikova, I.S., Salmina, D.V. (2004).  Obuchajushhij slovar’ lingvisticheskih terminov.  (pp.  3–16). SPb., M. : Nauka, SAGA, Sovpadenie.
 70. Kutsenko, (1996).  Suchasni problemy ukrainskoi movoznavchoi terminolohii. Ukrainska terminolohiia i suchasnist: tezy dopovidei Vseukrainskoi nauk. konf. ( P. 72). K.
 71. Lejchik, M. (1998). Terminovedenie: predmet, metody, struktura. Belostok : Izd-vo Belostok. un-ta.
 72. Lejchik, M. (2009). Terminovedenie : (Predmet, metody, struktura). M. : KomKniga.
 73. Lesnikov,V. (2002). Slovar’ russkih slovarej : bolee 3500 istochnikov.  M. : Azbukovnik, 2002.
 74. Lesnikov,V. (2011). Tipologija russkih slovarej lingvisticheskoj terminologii. Mir nauki, kultury, obrazovanija, 6 (31), 6–10.
 75. Luk’janova,A. (2005). Lingvokul’turografija v sisteme sovremennoj rossijskoj leksikografii (90-e gg. XX – nachalo XX v.). Texun grammatike (Iskusstvo grammatiki).  Vyp. 2. [Sbornik pamjati professora K. A. Timofeeva].  (pp. 158–180). Novosibirsk.
 76. Liashuk,A. (2014). Leksychna ta kontseptualna bahatoznachnist linhvistychnoi terminolohii v ukrainskii movi [Synopsis of PhD thesis]. Kyiv.
 77. Martyniuk,P. (2012).  Peredmova. In Slovnyk osnovnykh terminiv kohnityvno-dyskursyvnoi linhvistyky.  (pp. 4–5). Kh. : KhNU imeni V. N. Karazina.
 78. Marchuk, N. (1992). Osnovy terminografii.  M. : CII MGU.
 79. Maslykova,S. (2004). Filolohichna terminolohiia Mykhaila Hrushevskoho [Synopsis of PhD thesis]. Simferopol.
 80. Matveeva,V. Predislovie. In Matveeva, T.V. (2010).  Polnyj slovar lingvisticheskih terminov. (pp. 3–8). Rostov-na-Donu : Feniks.
 81. Medved,  (1997). “Istorychnyi slovnyk hramatychnoi terminolohii” I. Ohiienka yak odna z pershykh sprob pidsumuvaty rozvytok ukrainskoi movoznavchoi terminolohii. Ukrainska terminolohiia i suchasnist [Materialy II Vseukr. nauk. konf.].  (pp. 205–208). K.
 82. Nemchenko, N. (2011). Principy sostavlenija slovarja. Grammaticheskaja terminologija : slovar-spravochnik.  (pp. 11–20). Moscow : FLINTA : Nauka.
 83. Nemchenko, N. (1998). O principah leksikograficheskogo opisanija grammaticheskih terminov v uchebnom slovare-spravochnike. Problemy russkoj leksikologii i leksikografii : tezisy dokladov mezhvuzovskoj nauch. konf.  (pp. 91–92). Vologda : Rus’.
 84. Nemchenko,N. (2003). Sinonimija i variantnost’ grammaticheskih terminov i ih otrazhenie v terminologicheskom slovare (na primere nazvanij chastej rechi). Aktual’nye problemy sovremennoj filologii. Jazykoznanie: sb. st. po materialam Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konf. (Ch. 1,  pp.. 75–78). Kirov : Vjatskij gos. gumanitarnyj un-t.
 85. Nemchenko,N. (2007). O porjadke raspolozhenija terminov v uchebnom slovare-spravochnike po grammaticheskoj terminologii. Russkaja slovesnost’ v kontekste mirovoj kul’tury: materialy Mezhdunarodnoj nauch. konf. ROPRJaL.  (pp. 319–322). N. Novgorod : Izd-vo Nizhegorodskogo gos. un-ta.
 86. Nemyka,A. (2015).  Metajazyk lingvistiki: nauchnoe i hudozhestvennoe predstavlenie [Synopsis of doctoral thesis]. Orel.
 87. Nikitina, S.E. (1978). Metodika postroenija tezaurusa. In Nikitina, E. (1978). Tezaurus po teoreticheskoj i prikladnoj lingvistike (Avtomaticheskaja obrabotka teksta). Moscow: Nauka.
 88. Ohiienko, I.I. Istorychnyi slovnyk ukrainskoi hramatychnoi terminolohii z peredmovoiu pro istoriiu rozvytku yii. : Drukarnia I-yi Kyivskoi Druk. spilky, Trokhsviatytelska, 5, 1908.
 89. Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika. Osnovnaja sistema i terminologija slavjanskoj onomastiki. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. Skopje  Skop’e  Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 1983.
 90. Ot redakcionnoj kollegii. (1990). Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar’ [gl. red. V. N. Jarceva]. (pp. 5–6). M. : Sov. jencikl.
 91. Peredmova (2007). In Ukrainska mova. Entsyklopediia / [red. V.M. Rusanivskyi, O.O. Taranenko (spivholovy), M.N. Ziabliuk (zast. holovy)]. 3-tie vyd., zi zminamy i dop. (P. 5) K. : Ukrainska ents. im. M.P. Bazhana.
 92. Pokrovska, O.A., Sapozhnikova, L.Ya., Rudenko, S.M. (2015). Ukrainska terminohrafiia: istoriia, teoriia, praktyka : monohrafiia.
 93. Popova, L.V. (2010). Lingvisticheskij termin: problema kachestva (opyt sostavlenija «Kompleksnogo slovarja terminov funkcional’noj grammatiki») : monografija. Omsk : OmGPU.
 94. Popova, L.V. (2004). Problema kachestva lingvisticheskogo termina: na materiale avtorskih terminosistem funkcional’noj grammatiki (PhD thesis). Omsk.
 95. Popova, L.V. (2011). Terminy “”leksikografija” i “terminografija” v otechestvennoj lingvistike. Vestnik Cheljabinskogo gos. un-ta. # 11 (226). Filologija. Iskusstvovedenie.  53, pp. 105–108.
 96. Potiha, Z.A., Rozental’, D.Je. (1987). Lingvisticheskie slovari i rabota s nimi v shkole : posobie dlja uchitelja. Moscow: Prosveshhenie.
 97. Prodan, Yu.P. (2013). Terminohrafiia v Ukraini pochatku KhKhI stolittia: problemy, perspektyvy y tendentsii rozvytku. Ivan Ohiienko i suchasna nauka ta osvita : nauk. zb. (pp. 128–135). Kamianets-Podilskyi.
 98. Rehushevskyi, Ye. (1959). Movoznavcha terminolohiia v naukovykh i publitsystychnykh pratsiakh I.Ya. Franka. zapysky Roven. ped. in-tu. Vyp. 4. pp. 61–94. Rovno.
 99. Rehushevskyi, Ye.S. (1960). Fonetychna ta hramatychna terminolohiia naukovykh i publitsystychnykh prats I.Ya. Franka (Slovnyk). Leksykohrafichnyi biuleten. Vyp. VII. pp. 52–58. K. : Vyd-vo AN USSR.
 100. Redkva, Ya.P. (2006). Internatsionalnyi slovnyk onomastychnoi terminolohii (korotkyi ohliad stanu sprav i propozytsii vid Ukrainy). Studii z onomastyky ta etymolohii, 124–129. Kyiv: Pulsary.
 101. Rozental’, D.Je., Telenkova, M.A. Predislovie. In Rozental’D.Je. (1985). Slovar’-spravochnik lingvisticheskih terminov : [pos. dlja uchitelja]. 3-e izd., ispr. i dop. (pp. 3–10). Moscow: Prosveshhenie.
 102. Selivanova, O.O. (2010). Peredmova. In Selivanova, O.O. (2010) Linhvistychna entsyklopediia. (pp. 3–4). Poltava : Dovkillia.
 103. Semenov, A. L. (1994). Problemy formirovanija i leksicheskogo opisanija terminologii novejshih predmetnyh oblastej (na materiale terminosistem robototehniki i marketinga v anglijskom, russkom i japonskom jazykah) [Synopsis of PhD thesis]. M.
 104. Symonenko, L.O. (2013). Ukrainska terminohrafiia v dydaktytsi. Naukovi zapysky [Nizhynskoho derzh. un-tu im. Mykoly Hoholia]. Seriia : Filolohichni nauky. Kn. 1. pp. 24–28. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_1_7.
 105. Symonenko, L.O. (2014). Ukrainska terminohrafiia: stan i perspektyvy. Movoznavstvo, 4, 28–35.
 106. Symonenko, L.O. (2011). Tlumachno-perekladna terminohrafiia. Ukrainska leksykohrafiia v zahalnoslovianskomu konteksti: teoriia, praktyka, typolohiia : zb. nauk. prats. (pp. 308–313). Kyiv.
 107. Symonenko, L.O. (2013). Z istorii stanovlennia ukrainskoi terminohrafii. Tendentsii ta perspektyvy formuvannia profesiinoi leksyky. Vyp. 3, pp. 3–11. Irpin.
 108. Slovo do chytacha. In Ukrainska mova. Entsyklopediia. (2011). [Za red. Muromtseva, I.V.]. (pp.  3–5). Kyiv: Maister-klas.
 109. Sljusareva, N.A. (1979). Terminologija lingvistiki i metajazykovaja funkcija jazyka. Voprosy jazykoznanija, 4, 69–76.
 110. Sljusareva,  N.A., Makarova, G.N. (1977). Obzor sovremennyh zarubezhnyh slovarej lingvisticheskih terminov (1969–1975). Aktual’nye problemy uchebnoj leksikografii. pp. 272–286. M. : Russkij jazyk.
 111. Soobrazhenija pedagogicheskogo soveta Minskoj gimnazii ob ustanovlenii obshhej grammaticheskoj terminologii i edinstva v grammaticheskih opredelenijah pri prepodavanii jazykov: otechestvennogo, drevnih i novyh: cirk. Vilensk. uch. okr.   # 11.  Otd. II.
 112. Starichenok, V.D. (2008). Struktura slovarnyh statej. In Starichenok, V.D. (2008). Bol’shoj lingvisticheskij slovar’. (pp. 7–9). Rostov-na-Donu : Feniks.
 113. Stepanov, G.V. (1984). O filologii i filologah. In Jenciklopedicheskij slovar’ junogo filologa (jazykoznanie) [Sost. M.V. Panov]. (pp. 5–11). Moscow: Pedagogika.
 114. Strilchuk, H.P. (2009). Peredmova. In Ukrainsko-cheskyi slovnyk linhvistychnoi terminolohii [H.P. Strilchuk, O.V. Antonenko, N.V. Lobur, O.L. Palamarchuk, M.V. Shevchenko]. (pp. 3–5). Kyiv: VPTs “Kyivskyi universytet”.
 115. Struhanets, L. Peredmova. In Struhanets, L. (2000). Kultura movy. Slovnyk terminiv. (pp. 3–5) Ternopil : Navchalna knyha.
 116. Tabanakova , V.D. (2001). Ideograficheskoe opisanie nauchnoj terminologii v special’nyh slovarjah [Synopsis of doctoral thesis]. Tjumen’.
 117. Tymoshuk, R.P. (2012). Linhvistychna terminolohiia u polskii movi : leksykohrafichnyi aspekt []. K.
 118. Tihonov, A.N., Hashimov, R.I., Zhuravleva, G.S. i dr. (2008). Predislovie. In Jenciklopedicheskij slovar’-spravochnik lingvisticheskih terminov i ponjatij. Russkij jazyk : v 2 t. [A.N. Tihonov, R.I. Hashimov, G.S. Zhuravleva i dr.]. T. 1. P. 38. Moscow: Flinta ; Nauka.
 119. Turovska, L.V. (2006). Suchasnyi etap rozvytku ukrainskoi terminohrafii. Systema i struktura skhidnoslovianskykh mov: mizhkafedralnyi zb. nauk. prats, 168–173. Kyiv.
 120. Hajutin, A.D. (1972). Termin, terminologija, nomenklatura: uchebnoe posobie. Samarkand : SGU.
 121. Hjemp, Je. Predislovie. In Hjemp, Je. (1964). Slovar’ amerikanskoj lingvisticheskoj terminologii. (pp. 5–22). Moscow : Progress.
 122. Cejtlin, S.N. Predislovie. In S.N. Cejtlin, V.A. Pogosjan, M.A. Elivanova, E.I. Shapiro (2006). Jazyk. Rech’. Kommunikacija: Mezhdisciplinarnyj slovar’ : Lingvistam, prepodavateljam inostrannyh jazykov, metodistam po razvitiju rechi, uchiteljam-slovesnikam, logopedam i studentam. (pp. 3–6). SPb. : KARO.
 123. Cіlujko, K.K. (1951). Pro principi pobudovi slovnika gramatichnoї termіnologії. Leksikografіchnij bjuleten’. (Vyp. 1, pp. 82–94). Kyiv : Vid-vo Akademії nauk Ukraїns’koї RSR.
 124. Chernyshova, L.A. (2010). Otraslevaja terminologija v svete antropocentricheskoj paradigmy: monografija. Moscow: Izd-vo MGOU.
 125. Shajkevich, A.Ja. (1983). Problemy terminologicheskoj leksikografii. Teorija i praktik nauchno-tehnicheskogo perevoda. Obzornaja informacija. Vyp. 8. Moscow.
 126. Shajkevich, A. Ja. (1986). Sovremennoe sostojanie nauchno-tehnicheskoj leksikografii. : Izd-vo VCP.
 127. Shapiro, A.B. (1962). Stroenie i soderzhanie slovarnoj stat’i v slovare grammaticheskih terminov. Slavjanska lingvistichna terminologija. Sbornik statii. (Kn. І, pp. 63–71). Sofija : Izdatelstvo na B”lgarskata Akademija na naukite.
 128. Shurygin, N.A. (2005). Semasiologicheskij i leksikograficheskij aspekty taksonomizacii lingvisticheskih terminov i terminoponjatij [PhD thesis]. Tjumen’.
 129. Shherbin, V.K. (2013). Megatrendy sovremennoj metaleksikografii. Leksikograficheskie shtudii 2013: mezhdunarodnaja kollektivnaja monografija. [Pod red. N.V. Pjataevoj]. Sterlitamakskij filial FBGOU VPO «Bashkirskij gos. un-t». (pp. 9–30). Moscow. : Izd-vo Mosk. un-ta.
 130. Shherbin, V.K. (2014). Struktura sovremennoj slavjanskoj konceptografii. Sovremennaja lingvistika i issledovanija mental’nosti v XXІ veke : kollektivnaja monografija : k 80-letnemu jubileju prof. V. V. Kolesova. [Otv. sored. M.V. Pimenova, V.I. Terkulov]. (pp. 110–135). K.: Izdatel’skij Dom Dmitrija Burago.
 131. Shherbin, V. (2014). Tolkovye slovari lingvisticheskih terminov v vostochnoslavjanskih stranah : sravnitel’nyj analiz. Terminologia, 21, 28–70. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas.
 132. Iaroshevych, I.A. (2008). Ukrainska morfolohichna terminolohiia XX – pochatku XXI st. [Synopsis of PhD thesis]. Kyiv.
 133. Hartmann, R. R. K. (2001). Teaching and Researching Lexikography. Harlov ; London ; New York : Pearson Edukation Limited.
 134. Gołąb, Z., Heinz, A., Polański, K. In Gołąb Z., Heinz A., Polański K. (1968). Słownik terminologii językoznawczej. (P. 79). Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 135. Slovník slovanské lingvistické terminologie: Словарь славянской лингвистической терминологии [Red. Jedlička. T 1.  Praha : Academia, 1977.  533 s. ; T 2.  Praha : Academia, 1979].