• info@termvisnyk.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278 43 90
 • ISSN 2221-8807
» Journal Issues » 2019 » Terminolohichnyi Visnyk, (Terminological Bulletin) Issue 5 » Polish School of Semantic Grammar (Polish Semantic Grammar Circle)

Polish School of Semantic Grammar (Polish Semantic Grammar Circle)

J. Banasiak

Information about the author: Doctor of humanities, Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Science

e-mail: jakubbanasiak@02.pl.

Title: Polish School of Semantic Grammar (Polish Semantic Grammar Circle)

Rubric: Terminology of Linguistic and Related Sciences

Language: Ukrainian

Abstract: This paper is an early excerpt from a knowledge base being prepared by the author. It presents basic information about the Polish semantic grammar circle. This school of thought can be traced as far back as the 1970s and remains active till present day. Only major names, works and controversies are briefly discussed. The paper should be treated as an introduction to modern Polish semantics and contrastive (confrontative) studies of Slavic languages.

Keywords: history of linguistics, Poland, Bibliography, The Polish semantic grammar circle, Slavic languages, syntax, semantics, theory of language, philosophy of language, contrastive study, semantic interlanguage, semantic syntax.

References

 1. Andrea Borghini. The Philosophical Theories of Nominalism and Realism. Retrieved from https://www.thoughtco.com/nominalism-vs-realism-2670598 (in Eng.).
 2. Bobrowski,I. (2005). O współistnieniu odmiennych dyskursów lingwistycznych [On the Coexistence of Different Linguistic Discourses]. Polonica, 5–19 (in Pol.).
 3. Bogusławski, A. (2003). A note on Apresjan’s concept of Polish school of semantics: with an appendix. Lingua Posnaniensis: Czasopismo Poświęcone Językoznawstwu Porównawczemu i Ogólnemu [Review of General and Comparative Linguistics], 79-81.
 4. Grochowski, M. (2016). “O przyszłości składni języka polskiego” Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=e8TwPpU9r9A
 5. Karolak, S. (2001). Od semantyki do gramatyki: wybór rozpraw [From semantics to grammar: a selection of dissertations]. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 6. Karolak Stanisław (1993). Czy istnieją przypadki głębokie w semantycznym systemie języka?: wokół “The Case for Case” Fillmore’a. – Warszawa, 1993 – iSybislaw. (n.d.). Retrieved from http://www.isybislaw.ispan.waw.pl/ShowDocument.do?documentId=482483
 7. Korytkowska, M. (1993). Typy pozycji predykatowo-argumentowych [Types of Positions Predicate-Argument Structures]. Warszawa: Omnitech Press (in Pol.).
 8. Mazurkiewicz-Sułkowska, J. (2008). Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim [Expressing the Category of Inchoativity in Polish, Bulgarian and Belarusian]. Łódź: Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo “Piktor”
 9. Meaning-text theory. (2019). Retrieved from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Meaning-text_theory&oldid=883618791
 10. Przepiórkowski, A. (2017). On the argument-adjunct distinction in the Polish “Semantic Syntax” tradition. Cognitive Studies | Études Cognitives, 2017(17). https://doi.org/10.11649/cs.1344
 11. Urbańczyk, S., Grochowski, M., Karolak, S., & Topolińska, Z. (Eds.). (1984). Gramatyka współczesnego języka polskiego: składnia-morfologia-fonologia [Grammar of the Modern Polish Language: Syntax-Morphology-Phonology]. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe.
 12. Wierzbicka, A. (1996). Semantics : Primes and Universals: Primes and Universals. Oxford: Oxford University Press (in Eng.).

Woleński, J. (2019). Lvov-Warsaw School. In E. N. Zalta (Ed.). The Stanford Encyclopaedia of Philosophy (Spring 2019). Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/lvov-warsaw/