• info@termvisnyk.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278 43 90
 • ISSN 2221-8807
» Journal Issues » 2019 » Terminolohichnyi Visnyk, (Terminological Bulletin) Issue 5 » Information Retrieval System iSybislaw and a Synergic Effect: Some Reflections on Terminology and a Language of Keywords from the Linguistic Perspective

Information Retrieval System iSybislaw and a Synergic Effect: Some Reflections on Terminology and a Language of Keywords from the Linguistic Perspective

 1. Kowalski

Information about the author: doctor of humanities, Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Science

e-mail: kowalion@wp.pl

Title: Information Retrieval System iSybislaw and a Synergic Effect: Some Reflections on Terminology and a Language of Keywords from the Linguistic Perspective

Rubric: Terminology of Linguistic and Related Sciences

Language: Ukrainian

Abstract: Digitization of academic discourse causes changes that influence the work of researchers and flow of information in the scientific community. One can observe strong globalization and internationalization processes in the current terminological system wordlwide. The need to index the emerging works in the bibliographic databases, which have the goal to provide the necessary information for their users and to preserve the reflection of science and culture for future generations, does not disappear. This means that indexers are forced to skillfully maneuver between the quality and the amount of information provided. The paper presents some thougts on including and combining the international and native terms in the classes of equivalence in the iSybislaw system. To provide a complete and relevant information retrieval they both should be considered as an accesses point to the knowledge offered by the system.

Keywords: information science, information retrieval systems, linguistic globalization, linguistic terminology, Slavic studies.

References

 1. Banasiak, J. (2017). Procesy nominalizacyjne w tekstach językoznawczych na materiale języka polskiego i bułgarskiego. In Rudnik-Karwatowa, Z. (Red.). Dynamika współczesnego słownictwa słowiańskiego w przestrzeni stylowo-funkcjonalnej. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, (s. 157-176).
 2. Banasiak, J. (2014). Synonymy and search synonymy in an IR system (on the basis of linguistic terminology and the iSybislaw system). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 49, 176-187. Retrieved from https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sfps/article/view/sfps.2014.017/543
 3. Buttler, D. (1979). O wzajemnym oddziaływaniu terminologii i słownictwa ogólnego. Poradnik Językowy, 2, 58-66.
 4. Cambridge Dictionary online. Retrieved from www.dictionary.cambridge.org.
 5. Karpilovska, Ie.A. (2016). Varianty terminiv movoznavstva v suchasnii naukovo-osvitnii praktytsi i v chasovii perspektyvi [Variants of Linguistic Terms in Modern Scientific and Educational Practice and from a Temporal Perspective]. In Rudnik-Karwatowa (Red.), Dynamika współczesnego słownictwa słowiańskiego w przestrzeni stylowo-funkcjonalnej. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. (pp. 9-26).
 6. Karpilovska, Ie.A. (2018). Perspektyvy rozvytku ukrainskoho modulia v skladi informatsiino-poshukovoi systemy iSybislaw [Perspectives for the Development of the Ukrainian Module of the iSybislaw Information Retrieval System]. In Kowalski, P. (Red.). Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. (149-164).
 7. Kowalski, P., Fastyn, M., Banasiak, J. (2018). Wykorzystanie zasobów bibliograficznych przez instytucje kultury czy ich integracja (na przykładzie systemu iSybislaw). “Archiwa – Kancelarie – Zbiory”. R.11, nr 9, s. 96-108.
 8. Kowalski, P. (2016), Synonimia w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. In Kržišnik E., Hladnik M. (Red.). Toporišičeva Obdobja. Ljubljana: Filozofska Fakulteta. (s. 99-106).
 9. Kysliuk, L. (2018). Rozbudova paradyhmatyky linhvistychnoi terminolohii v informatsiino-poshukovii systemi iSybislaw: pohliad korystuvacha [Developing of the Paradigm of Linguistic Terminology in the iSybislaw Information Retrieval System: Te User’s Perspective]. In: Kowalski, P. (Red.), Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, s. 181-190.
 10. Mazurkiewicz-Sułkowska,  J. (2014). Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Ohnheiser, I. (2003). Komparacja współczesnych języków słowiańskich. Słowotwórstwo, nominacja. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 12. Romaniuk, J. (2018). Kryterii doboru kliuchovoho slova: pozytsiia avtora vs. Pozytsiia korystuvacha [The Criteria for Selecting Keywords: The Author’s vs the User’s Position]. In Kowalski, P. (Red.). Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. (s. 263-274).
 13. Rudnik-Karwatowa, Z. (2012). Rola słowotwórstwa w słowiańskiej terminologii językoznawczej (na materiale języka polskiego, czeskiego i rosyjskiego). (pp. 311-318).
 14. Rudnik-Karwatowa,Z. (2016). Uporiadkuvannia terminolohii dlia potreb informatsiino-poshukovoi systemy iSybislaw [Terminology Arrangement for Information Retrieval Needs in iSybislaw System]. Ukrainska mova [Ukrainian Language], 3, 105-117.
 15. Sager, J.C. (1990). A practical course in terminology processing. Amsterdam: John Benjamins.
 16. Sorokina, E.A. (2018). Osobennosti proyavleniya sinonimii v lingvisticheskoj terminologii [Characteristic Features of Synonymy in Linguistic Terminology]. In. Kowalski, P. (Red.). Z zagadnień informacji naukowej. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, s. 305-320.
 17. Sorokina, E.A. (2017). Formirovanie teorii yazyka dlya specialnyh celej [The Formation of the Theory of Languages for Special Purposes]. In Piper P., Jovanović V. (Red.). Slovenska terminologija danas. (pp. 29-40).Beograd: Institut za srpski jezik SANU.
 18. Sitarski, J. (1991). Internacjonalizacja w zakresie polskiej i rosyjskiej terminologii językoznawczej. Studia Rossica Posnaniensia, 22, 171-177.
 19. Stramljič Breznik, I. (2009). Hibridizacija novejših slovenskih tvorjenk. In Koriakowcewa, E. (Ed.). Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. (pp. 165-178).
 20. Taran, A. (2018). Dynamika movy v dzherelakh i kliuchovykh slovakh informatsiino-poshukovoi systemy iSybislaw [The Dynamics of Language in Source Texts and Keywords in the iSybislaw System]. In: Kowalski, P. (Red.). Z zagadnień informacji naukowej, terminoznawstwa i językoznawstwa. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. (pp. 321-333).
 21. Topolińska, Z. (2010). Patrząc przez cudze okulary (infinitivus ~ subiunctivus). Slavia Meridionalis, 10, 299-305.
 22. Waszakowa, K. (2009). Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy na najbliższą przyszłość. In Koriakowcewa, E. (Red.). Przejawy internacjonalizacji języków słowiańskich. (s. 11-28). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 23. Žele, A. (2009). Pomenotvorne zmožnosti z vidika /de/terminologizacije (v slovenščini). In Ledinek, N., Žagar Karer, M., Humar, M. (Red.). Terminologija in sodobna terminografija. (s. 125-139). Ljubljana: Založba ZRC.